बंद करे

अस्पताल

जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़

जिला चिकित्सालय कलेक्ट्रेट रोड प्रतापगढ़


फोन : 05342-220555
श्रेणी / प्रकार: अस्पताल

जिला महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़

जिला महिला चिकित्सालय कलेक्ट्रेट रोड प्रतापगढ़


फोन : 05342-220555
श्रेणी / प्रकार: अस्पताल