District Pratapgarh R.O. & A.R.O Details

District R.O. – MARKANDEY SHAHI
Mobile No- 9454417520
Email- dmpra[at]nic.in

39-PRATAPGARH ARO NAME MOBILE NO. Email NO.OF BOOTHS 50-KAUSHAMBI ARO NAME MOBILE NO. Email NO. OF BOOTHS
PRATAPGARH Satya Prakash Singh 9454417891 satyaiet[at]gmail.com 368 KUNDA Vijay Pal 9454417892 vsinghpal-4[at]gmail.com 376
RAMPURKHAAS Dinesh Kumar Mishra 9454417895 tastimishra2016[at]gmail.com 339 BABAGANJ 348
PATTI Vinod Kumar Singh 9454417894 vinodkmrsingh09[at]gmail.com 397
RANIGANJ Rahul Kumar Yadav 9454417893 rahulyadav2583[at]gmail.com 358
VISHWANATHGANJ Sudheer Rai 9452687360 bandobastadhikarichakbandi[at]gmail.com 430