Subdivision & Blocks

S.No. BLOCKS NAME
1 BABAGANJ
2  BIHAR
3 KALAKANKAR
 4 RAMPUR KHAS
 5 SANGIPUR
6 LAXMANPUR
7 MANDHATA
 8 SANDWACHANDRIKA
 9 ASPURDEOSARA
10 BABA BELKHAR NATH DHAM
1 1 MANGRORA
12 SHIVGARH
13 GAURA